สัมมนาอาศรมสยาม

จัดบรรยายหัวข้อ ""หลิวซิ่ว ปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในประวัติศาสตร์และวรรณกรรม"

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ "หลิวซิ่ว ปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในประวัติศาสตร์และวรรณกรรม"
Read more...

จัดบรรยายหัวข้อ "วิวัฒนาการการแปลวรรณกรรมร้อยกรองจีน ในสมัยรัตนโกสินทร์"

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ "วิวัฒนาการการแปลวรรณกรรมร้อยกรองจีน ในสมัยรัตนโกสินทร์"
Read more...

จัดบรรยายหัวข้อ "เครื่องปั้นดินเผาจีนบนเส้นทางสายไหมที่พาดผ่านทางทะเลประเทศไทย"

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ "เครื่องปั้นดินเผาจีนบนเส้นทางสายไหมที่พาดผ่านทางทะเลประเทศไทย"
Read more...
Subscribe to this RSS feed