จัดบรรยายหัวข้อ "การศึกษาและวัฒนธรรมไต้หวัน"

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ "การศึกษาและวัฒนธรรมไต้หวัน"
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559วิทยากร อ.โอฬาร สุมนานุสรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 
Last modified onวันพุธ, 27 กรกฎาคม 2559 14:43

Media