จัดบรรยายหัวข้อ "จตุรมหาโพธิสัตว์จีน"

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ "จตุรมหาโพธิสัตว์จีน" วิทยากร อ.ธนัสถ์ สุวัฒนมหาตม์ (นักวิชาการด้านจีนวิทยา) อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ "จตุรมหาโพธิสัตว์จีน" วิทยากร อ.ธนัสถ์ สุวัฒนมหาตม์ (นักวิชาการด้านจีนวิทยา)

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ

"จตุรมหาโพธิสัตว์จีน"

 

วิทยากร อ.ธนัสถ์ สุวัฒนมหาตม์ (นักวิชาการด้านจีนวิทยา)

ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 14.30-17.00 น.

ณ ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Last modified onวันพุธ, 27 กรกฎาคม 2559 14:47