จัดบรรยายหัวข้อ "การเรียนภาษาจีนในยุคไอที ปี 59"

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ

"การเรียนภาษาจีนในยุคไอที ปี 59"

 

โดยวิทยากร ผศ.ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30-17.00 น.

ณ ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

 

Last modified onวันพุธ, 27 กรกฎาคม 2559 14:48