จัดบรรยายหัวข้อ "เครื่องปั้นดินเผาจีนบนเส้นทางสายไหมที่พาดผ่านทางทะเลประเทศไทย"

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ

"เครื่องปั้นดินเผาจีนบนเส้นทางสายไหมที่พาดผ่านทางทะเลประเทศไทย"

วิทยากร ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 14.30-17.00 น.

ณ ห้อง 1111B ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Last modified onวันพุธ, 27 กรกฎาคม 2559 14:52