จัดบรรยายหัวข้อ "บรรลุเซียนหรือพุทธะ อย่างไหนดีกว่ากัน ?"

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ

"บรรลุเซียนหรือพุทธะ อย่างไหนดีกว่ากัน ?"

 

วิทยากร ผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ

(อาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30-17.00 น.

ณ ห้อง 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Last modified onวันพุธ, 27 กรกฎาคม 2559 14:56