จัดบรรยายหัวข้อ "โลกของสามกษัตริย์ ห้าจักรพรรดิในตำนานจีน"

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ

"โลกของสามกษัตริย์ ห้าจักรพรรดิในตำนานจีน"

 

วิทยากร ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30-17.00 น.

ณ ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Last modified onวันพุธ, 27 กรกฎาคม 2559 11:45

Media