จัดบรรยายหัวข้อ "โป๊ยเซียนในหัวใจของชาวไทย"

อาศรมสยาม-จีนวิทยา จัดบรรยายหัวข้อ

"โป๊ยเซียนในหัวใจของชาวไทย"

วิทยากร คุณนิรันดร นาคสุริยันต์ (เหล่าตั๊ง)

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30-17.00 น.

ณ ห้อง 1111ฺC ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ