ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 "อาศรมสยาม-จีนวิทยา" ถือกำเหนิดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้รู้ และใฝ่รู้ทางจีนวิทยา ได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่ง และความเจริญงอกงามด้านจีนศึกษาในสังคมไทยสืบต่อไปตราบนานเท่านาน

จากศาลาพักม้าสู่ระบบไปรษณีย์

ในสมัยโบราณ กษัตริย์ของแต่ละรัฐ แต่ละราชวงศ์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งสาร เพราะอำนาจปกครองนั้นต้องแย่งชิงมาด้วยการทำสงคราม นอกจากรัฐจะต้องการกองทัพที่เก่งกาจแล้ว ฝ่ายใดสื่อสารได้รวดเร็วกว่าและมีพันธมิตรมากกว่าคือฝ่ายที่ได้เปรียบในสนามรบ เมื่อรบชนะและรวมกันเป็นปึกแผ่นแล้ว…
Read more...

บันทึกประวัติศาสตร์ ฉบับของหลี่ว์ปู้เหวย - มหาอุปราชแห่งแคว้นฉิน

แผ่นดินจีนนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว (周朝1,000 – 256 ปีก่อนคริสตกาล) บรรดาแว่นแคว้นทั้งหลายต่างมีบันทึกประวัติศาสตร์ของตนเอง ในลักษณะดั่งจดหมายเหตุที่เรียงร้อยเรื่องราวตามลำดับเวลาหรือฤดูกาลในแต่ละปี บันทึกจดหมายเหตุเหล่านี้ถูกเรียกย่อๆ…
Read more...

คังซี (康熙) ยงเจิ้ง (雍正) เฉียนหลง (乾隆) 3 รัชสมัยที่รุ่งเรืองแห่งราชวงศ์ชิง

นับตั้งแต่ที่ ‘หนูเอ่อร์ฮาชื่อ’(努尔哈赤)ได้ก่อตั้งอาณาจักรกิมยุคหลัง (后金) ในปี ค.ศ. 1616 อันเป็นการเริ่มต้นของราชวงศ์ชิง (清朝…
Read more...

พระนางอู่เจ๋อเทียน (武则天) ..ชะตาชีวิตพลักผัน เพราะขนบประเพณีของชาวหู (胡人)..

ราชวงศ์ถัง.. สายสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับชาวหู (胡人) คำว่า ‘ชาวหู’ เป็นคำที่ชาวจีนฮั่น (汉人) ใช้เรียกอนารยชนทางตอนเหนือแผ่นดินจีนอย่างรวมๆ…
Read more...

ชิงหมิงซ่างเหอถู-จิตรกรรมที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองยุคราชวงศ์ซ่ง

คำว่า “ชิงหมิง” (清明) ชาวจีนแต้จิ๋วอ่านออกเสียงว่า “เช็งเม้ง” พร้อมกับทึกทักเอาว่า กำลังพูดถึงพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่สุสานหรือหลุมฝังศพในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง (清明节)…
Read more...
Subscribe to this RSS feed