มองจีนผ่านมุมกล้องของ จอห์น ทอมสัน

ในอดีต ชาวตะวันตกส่วนใหญ่รู้จักคนจีนในฐานะพ่อค้าวาณิชที่เดินเรือค้าขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ต่อมาชาวตะวันตกที่เดินทางเข้าไปในประเทศจีนมักจะนำเอาเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศจีน เช่น วัฒนธรรม ประเพณี และอาณาเขตอันกว้างใหญ่ ไปเผยแพร่ในโลกตะวันตกในรูปแบบหนังสือที่มีภาพวาดประกอบ ภายหลังเมื่อเทคโนโลยีการถ่ายภาพและระบบการพิมพ์พัฒนาขึ้น จึงมีการเผยแพร่หนังสือที่มีภาพประกอบซึ่งเป็นภาพถ่ายจริงๆ ชาวตะวันตกคนแรกๆ ที่เผยแพร่หนังสือซึ่งมีภาพถ่ายในประเทศจีนออกสู่สายตาชาวตะวันตกก็คือ จอห์น ทอมสัน (John Thomson ค.ศ. 1837 - 1921)

Read more...
Subscribe to this RSS feed