ภาษาและไวยากรณ์

 "อาศรม สยาม-จีนวิทยา" ถือกำเหนิดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้รู้ และใฝ่รู้ทางจีนวิทยา ได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่ง และความเจริญงอกงามด้านจีนศึกษาในสังคมไทยสืบต่อไปตราบนานเท่านาน

二 กับ 两 ต่างกันอย่างไร

 เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง เราได้รวบรวมตัวอย่างประโยคภาษาจีนจากบทสนทนาและแบบฝึกหัดของนักเรียนไทย ที่มีการใช้คำผิดความหมาย ผิดหลักไวยากรณ์ มานำเสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น
Read more...

วัฒนธรรมตัวเลขในสังคมจีน

 “เลขจีนหรือ? นับได้ครับ เจ๊ก หนอ ซา สี่ โหงว ลัก ฉิก โป่ย เก้า จั๊บ...” ชาวไทยเชื้อสายจีนท่านหนึ่งท่องให้ฟังอย่างขึ้นใจ ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นคนจีนจึงอธิบายให้ฟังว่า นี่เป็นการออกเสียงแบบสำเนียงแต้จิ๋ว นับเป็นหนึ่งในภาษาท้องถิ่นที่มีอยู่หลากหลายในประเทศจีน พร้อมเล่าเรื่องสนุกๆ เกี่ยวกับเลขจีนให้ฟัง
Read more...

‘เป่า’ ‘ปิ๋ว’ ‘โม้’ เกี่ยวพันกับ 吹 อย่างไร

ภาษาทุกภาษาล้วนมีสุภาษิตและสำนวนของตนโดยมีผู้ใช้ภาษาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดจากปากสู่ปากจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภาษาทว่ากลุ่มคำเฉพาะซึ่งมีความหมายโดยนัยเหล่านี้กลับสร้างความลำบากยุ่งยากให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาภาษานั้นๆเป็นอย่างมาก ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่สามารถแปลความหมายโดยตรงจากตัวอักษรที่เป็นส่วนประกอบของสำนวนได้
Read more...

สีสันในภาษาจีน

คำศัพท์เกี่ยวข้องกับสีสันในภาษาจีนนั้นนอกจากใช้พรรณนาวัตถุสิ่งของให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถใช้บรรยายความรู้สึกนึกคิดของผู้คนหรือเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เช่น黑心肠(hēi xīn chángใจไม้ไส้ระกำ), 红眼病(hóng yǎn bìngนิสัยขี้อิจฉา), 绿帽子(lǜ mào zǐการที่สามีถูกสวมเขา), 白手起家(bái shǒu qǐ jiā สร้างตัวด้วยมือเปล่า), 黄色书籍(huáng sè shū jíหนังสือลามก), 蓝领工人(lán lǐng gōng rénคนงานที่เป็นผู้ใช้แรงงาน), 大红大紫(dà hóng dà zǐ{คนกำลัง}โด่งดังรุ่งโรจน์)เป็นต้น
Read more...
Subscribe to this RSS feed