สีสันในภาษาจีน Featured

สีสันในภาษาจีน สีสันในภาษาจีน

   คำศัพท์เกี่ยวข้องกับสีสันในภาษาจีนนั้นนอกจากใช้พรรณนาวัตถุสิ่งของให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถใช้บรรยายความรู้สึกนึกคิดของผู้คนหรือเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย เช่น黑心肠(hēi xīn chángใจไม้ไส้ระกำ), 红眼病(hóng yǎn bìngนิสัยขี้อิจฉา), 绿帽子(lǜ mào zǐการที่สามีถูกสวมเขา), 白手起家(bái shǒu qǐ jiā สร้างตัวด้วยมือเปล่า), 黄色书籍(huáng sè shū jíหนังสือลามก), 蓝领工人(lán lǐng gōng rénคนงานที่เป็นผู้ใช้แรงงาน), 大红大紫(dà hóng dà zǐ{คนกำลัง}โด่งดังรุ่งโรจน์)เป็นต้น

 จากตัวอย่างข้างต้นสังเกตได้ว่า สีต่างๆ ถูกหยิบยกมาใช้ในบริบทที่ต่างกัน ทั้งความหมายบวกและความหมายลบ เช่น

          白(bái)เป็นคำบอกสีที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของคำศัพท์อื่นมากที่สุดมีความหมายหลากหลายได้แก่สีขาวแสงสว่างชัดเจนความว่างเปล่าหรือไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นต้นนอกจากสามารถนำมาขยายความหมายของคำอื่นแล้วยังใช้เป็นสำนวนได้ด้วยเช่น白眼儿狼(bái yǎn ér lángหมายความถึงคนที่เนรคุณ), 他用白眼珠看人。(Tā yòng bái yǎn zhū kàn rén.เขามองคนอื่นด้วยสายตาดูถูก)

黑(hēi)สีดำนอกจากมีความหมายตรงกันข้ามกับขาวแล้วยังหมายความถึงมืดลึกลับไม่เปิดเผยผิดกฎหมายเป็นต้นจึงนำมาใช้ในความหมายด้านลบเช่น黑市(hēi shìตลาดมืด), 黑帮(hēi bāngแก๊งมาเฟีย), 黑手(hēi shǒuมือมืดหรือคนที่ทำงานประเภทต้องเปื้อนมือเช่นช่างพิมพ์ช่างเครื่อง), 黑名单(hēi míng dān รายชื่อบัญชีดำ), 黑人黑户(hēi rén hēi hùบุคคลที่ไม่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบ้าน)

         红(hóng)ถือเป็นสีประจำชาติของประเทศจีนชาวจีนชื่นชอบสีแดงและมองว่าสีแดงเป็นสีมงคลโดยเฉพาะในวันตรุษจีนเด็กและผู้ใหญ่ต่างนิยมสวมใส่เสื้อผ้าสีแดง (穿红衣服chuān hóng yīfú)หมวกและผ้าพันคอสีแดงและยังแขวนโคมไฟคู่สีแดงที่หน้าบ้าน(挂红灯笼guà hóng dēng lóng)ติดตัวอักษรสีแดง(贴红双喜字tiē hóng shuāng xǐ zì)ตามหน้าต่างและประตูเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งแจกอั่งเปาสีแดง(发红包fā hóng bāo)ด้วยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวจีนสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนอกจากนี้红ยังใช้ในความหมายเชิงบวกซึ่งหมายถึง“โด่งดังเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบ”ได้เช่นใช้ในกรณีที่นักแสดงAมีชื่อเสียงโด่งดังกำลังเป็นที่นิยมว่าA走红了。(A zǒu hóng le. Aดังใหญ่แล้ว) หรือA很红。(A hěn hóng. A ดังมาก)ถ้าหากAไม่ได้เป็นนักแสดงแต่เป็นคนโปรดของผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจเราอาจจะใช้ได้ว่า  A是老板的‘红人’。(A shì lǎo bǎn de ‘ hóng rén’. A เป็นคนโปรดของเจ้านาย)

       อย่างไรก็ตามภาษาไทยก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสีเช่นเดียวกันซึ่งบางคำไม่สามารถแปลตรงตัวตามความหมายในภาษาจีนได้เช่นข้าวหมูแดงภาษาจีนเรียกว่า叉烧饭(chā shāo fàn)ไม่ใช่红猪饭(hóng zhū fàn)หรือคำว่าเรือดำน้ำที่ภาษาจีนเรียกว่า潜水艇(qián shuǐ tǐng)ไม่ใช่黑水船(hēi shuǐ chuán)ดังที่มีผู้แปลผิดโดยแปลตรงตามความหมายของอักษรแต่ละตัว

   

 

 

Last modified onวันพุธ, 13 กรกฎาคม 2559 16:32